Agnieszka Tajchman


Agnieszka Tajchman

Specjalista psychiatrii dorosłych.

Lekarz z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia psychicznego i środowisku pacjenta. Wyróżniona dwukrotnie Laurem Pacjenta 2014 i 2015/2016.

Pracowała w szpitalu psychiatrycznym w Pruszkowie-Tworkach oraz szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi w oddziałach psychiatrii dorosłych oraz leczenia uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ambulatoryjnej, także w obszarze psychiatrii środowiskowej i konsultacyjnej (pracuje jako konsultant psychiatra szpitala ogólnego).

Ukończyła MBSR - program redukcji stresu za pomocą Mindfulness.
W swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu psychiatrii ogólnej, psychiatrii wieku podeszłego oraz uzależnień.

Szczególnym obszarem praktyki jest ADHD u osób dorosłych. W przypadku diagnozy ADHD wymagane są trzy pełnowymiarowe czasowo (każda 60 minut) konsultacje.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) trwa 60 min. Koszt 250 zł.
Kolejna wizyta trwa 30 min. Koszt 200 zł.
Diagnoza ADHD – 3 konsultacje, każda konsultacja 250 zł. Łączny koszt 750 zł.