WOJDYŁA ANNA

Doświadczenia zdobywała w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Szpitalu Bielańskim w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Warszawie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tallinnie.

Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń nastroju, nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Udziela pomocy osobom, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości, odczuwają trudności emocjonalne, doświadczają przemocy, są w kryzysie (sens życia, śmierć, rozpad związku, problemy zawodowe).

„Fascynuje mnie człowiek i jego bogate wnętrze, do którego, okazując mi zaufanie, chce mnie zaprosić. O terapii myślę jak o podróży do bezpiecznej przystani, w której towarzyszę drugiemu człowiekowi. Chcę pomagać ludziom odnaleźć spokój i szczęście, siłę i wiarę w siebie”.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł.