tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Ukończył Specjalistyczny Kurs Terapii Stanów Ego – metoda terapii bardzo ceniona od lat na zachodzie, stosowana głównie do osób z zaburzoną osobowością i PTSD.

Uzyskał Curriculum Ericksonowskie przyznawane przez Polski Instytut Ericksonowski. Jest w trakcie procesu Certyfikacji.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Odbywa Specjalizację z Psychologii Klinicznej zorganizowaną przez C.S.K. na ul. Czechosłowackiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pracuje zawodowo od kilkunastu lat. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzinną w nurcie ericksonowskim.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń: depresyjnych, osobowości, lękowych, odżywiania oraz ofiar i sprawców przemocy.
Strona www.jakubpyka.pl