tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

w pracy z pacjentami w poradniach zdrowia psychicznego cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, odżywiania oraz problemów osobowościowych (m.in. border-line), prowadzi także terapię dysfunkcji seksualnych, zaburzeń preferencji seksualnych, problemów z orientacją i tożsamością płciową. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par w nurcie poznawczo–behawioralnym.