tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

(z zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, stresu pourazowego, psychosomatycznymi, obsesyjno-kompulsywnymi, także pomocą rodzicom dzieci chorych przewlekle). W praktyce wykorzystuje wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, głównie Trzeciej Fali skoncentrowanej na uważnośći oraz Terapii Schematu.

Inspiruje się psychoterapią Gestalt. Ponadto posiada doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej dzieci oraz młodzieży ze spektrum autyzmu na podstawie Stosowanej Analizy Zachowania.

Kwalifikacje terapeutyczne zdobyła na czteroletnim Specjalistycznym Szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń u Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także uczestnicząc w grupach terapeutycznych oraz włąsnej psychoterapii, co pozwala bardziej uważnie rozumieć problemy pacjentów zgłaszających się po pomoc.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddziale Neurologii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Poradni Psychologicznej na ulicy Lnianej W Łodzi, Pabianickim Centrum Psychiatrycznym w Pabianicach, Fundacji JiM. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa, pod opieką którego są także osoby dorosłe.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Może podjąć się prowadzenia terapii także w języku angielskim.

Strona internetowa: www.losiewiczpsychoterapia.pl