MAŁGORZATA DOROZ

Psycholog (specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna), pedagog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Psychologicznej MKK Trimed w Łodzi, prowadząc prywatną praktykę, a także w pracy środowiskowej z młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Systematycznie doskonali swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach. Dostosowując metody pracy do potrzeb pacjenta wykorzystuje narzędzia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematów i Terapii Transdiagnostycznej.

Stosuje wysokie standardy etyczne i dba o stworzenie bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez PTTPB.

Pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi przeżywającymi kryzysy życiowe, mającymi trudności adaptacyjne i emocjonalne, doświadczającymi zaburzeń depresyjnych i lękowych. Prowadzi terapię par i udziela wsparcia wychowawczego dla rodziców.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 160 zł

Sesja terapii rodzin lub par trwa 50 min. Koszt 180 zł