Olga Mac


Ukończyła szkolenie w zakresie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, obecnie kontynuuje szkolenie terapeutyczne dostosowane do wymogów certyfikatu European Certificate of Psychotherapy przyznawanego przez European Association for Psychotherapy i Polską Federację Psychoterapii.

Regularnie bierze udział w szkoleniach, kursach i konferencjach psychologicznych zarówno jako słuchacz jak i prelegent. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz European Brief Therapy Association.

 

Posiada doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz silnego stresu. Wspiera rodziny w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia młodzieży (zaburzenia odżywiania, depresja, myśli samobójcze, relacje z rówieśnikami) oraz przyszłym mamom i kobietom po porodzie.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł.

 

Olga Mac is a psychologist and psychotherapist.

She has completed training in solution-focused short-term therapy, and is currently continuing therapeutic training adapted to the requirements of the European Certificate of Psychotherapy awarded by the European Association for Psychotherapy and the Polish Federation of Psychotherapy.

She regularly participates in psychological trainings, courses and conferences, both as a listener and a speaker. She is a member of the Polish Society of Psychotherapy Focused on Solutions, European Brief Therapy Association and Solution Focused Brief Therapy Association.

She has experience in therapy of depression, anxiety and severe stress.  She works with families in coping with difficulties. She specializes in supporting teenagers (eating disorders, depression, suicidal thoughts, relationships with peers) and women during pregnancy and after childbirth.

The visit lasts app. 55 min, cost 200 zł.