Paweł Kropiwnicki

Ukończył kurs terapii systemowej Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy.

Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, pracuje również z pacjentami dorosłymi. 

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 60 min. Koszt 280 zł.
Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 30 min. Koszt 180 zł.
Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dorosłych trwa 60 min. Koszt 280 zł.
Kolejna wizyta dla dorosłych trwa 30 min. Koszt 180 zł.


This doctor speaks English. The first visit (diagnostic consultation) for children and adolescents lasts 60 min. Cost 300 zł.
Next visit for children and adolescents lasts 30 min. Cost 200 zł.
The first visit (diagnostic consultation) for adults lasts 60 min. Cost 300 zł.
Next visit for children and adolescents lasts 30 min. Cost 200 zł.