Terapia logopedyczna

Logopedia Łódź

Logopedia 


Logopedia skupia się na diagnozowaniu i leczeniu wady wymowy oraz rozwijaniu funkcji oralnych u dzieci i osób dorosłych. W naszej poradni logopeda zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów wad wymowy. Pacjenci Centrum Medycznego PSYCHE w Łodzi mają możliwość skorzystania ze spotkań konsultacyjno-instruktażowych oraz regularnej terapii odbywającej się do dwóch razy w tygodniu. Oferujemy rozmaite usługi z zakresu logopedii wraz z ćwiczeniami wspomagającymi leczenie ortodontyczne oraz usprawniającymi funkcje oralne, takie jak żucie, gryzienie czy połykanie.

Pomoc logopedy dziecięcego


Centrum Medyczne PSYCHE w Łodzi oferuje terapię logopedyczną dla dzieci. W trakcie pierwszej konsultacji specjalista, aby określić rodzaj problemu, prosi dziecko o wykonanie różnych zadań – najczęściej przybierających formę zabaw zachęcających do współpracy. Logopeda sprawdza w ten sposób mowę, zgryz, słuch oraz rozumienie poleceń. Spotkanie kończy się wywiadem przeprowadzonym z rodzicem małego pacjenta.


W trakcie konsultacji logopeda może pytać m.in. o przebieg ciąży, okres, w którym dziecko zaczęło mówić, i przebieg jego rozwoju. Na spotkanie z logopedą warto zabrać wyniki badań słuchu oraz wypisy ze szpitala (jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane).


Najczęściej występujące wady wymowy

Do najczęściej występujących wad wymowy zaliczane są:

  • Sygmatyzm, powszechnie nazywany seplenieniem. Polega on na nieprawidłowej wymowie głosek. Równie częstym problemem jest zastępowanie jednych spółgłosek innymi, np. gdy zamiast słowa “cebula” mówi się “sebula”, zamiast “czekolada” – “cekolada” czy “zapałki” – “ziapałki”. Wyróżnić można też nieprawidłową realizację głosek oraz całkowity brak ich realizacji.
  • Rotacyzm – nieprawidłowe wymawianie głoski ”r”, ”j” czy ”n”. Pomijanie ich lub zamienianie na głoskę ”l”. Dziecko mające ten rodzaj wady wymowy będzie wymawiać np. ”lulka” zamiast ”rurka”.
  • Jąkanie – objawia się nieprawidłowym tempem i brakiem płynności w mówieniu. Najczęściej pojawia się u dzieci w wieku przedszkolnym i następnie nasila się w okresie dojrzewania.