Agnieszka Jekimov

 Ukończyła „Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne obejmujący podejścia psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjalne oraz systemowe. Po odbyciu czteroletniego szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego uzyskała dyplom specjalisty psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.

Jest psychoterapeutką w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje pod nadzorem superwizora PTP oraz seksuologa. Rozwija swoje umiejętności i pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach uzupełniających. Ukończyła m.in. Mentalization-Based Treatment: Basic Training (psychoterapia oparta na mentalizacji) prowadzony przez Anna Freud National Centre for Children and Families.

Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oddziałach dziennych terapeutycznych dla dorosłych, oddziałach szpitalnych dla dzieci i dorosłych (m.in. gastrologia, diabetologia, onkologia). Obecnie pracuje w Psychiatrycznym Oddziale Młodzieżowym oraz w Dziennym Oddziale Terapeutycznym dla Młodzieży CSK w Łodzi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną – krótko i długoterminową - młodzieży i dorosłych, terapię par oraz terapię rodzin. Pomaga również dzieciom spotykając się z nimi i ich rodzicami w kontekście przeżywanych trudności wychowawczych i innych problemów rodzinnych.Prowadzi konsultacje i pomaga osobom LGBT+.W pracy bliskie jest jej holistyczne i humanistyczne myślenie o człowieku.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł.
Sesja terapii rodzin lub par trwa 50 min. Koszt 170 zł.