Poznaj nasz zespół

Katarzyna Pycio (Kierownik Centrum)

Lekarz specjalista psychiatra i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Bartłomiej Janas (psychiatra)

Lekarz specjalista, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ma także doświadczenie w pracy z dorosłymi. W trakcie specjalizacji zajmował się pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).

Czytaj więcej

Kamila Wojtczak (psychiatra)

Dr nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Dorota Warzocha (psychiatra)

Jest lekarzem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywała w trakcie pracy na oddziałach klinicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego. 

Czytaj więcej

MAGDALENIE SMULIK (Psychiatra)

Lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy.

Czytaj więcej

Ilona Siuda (Psychiatra, Seksuolog)

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

W listopadzie 2007 r. po zakończeniu 5-cio letniego szkolenia specjalistycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. 

Czytaj więcej

Andrzej Zmysłowski (Psychiatra)

Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Aktualnie kształci się w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w ramach rezydentury w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Czechosłowackiej. 

Czytaj więcej

Marcin Nowak (Psychiatra)

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ukończonego z wynikiem bardzo dobrym)

Czytaj więcej

Agnieszka Pawlak (Psychiatra)

Lekarz, specjalista psychiatrii (dorosłych).

Pracuje na co dzień w Klinice Zaburzeń Afektywnych CSK UM w Łodzi. 

Czytaj więcej

Sławomir Makowski (psycholog)

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończył całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kurs Terapii Systemowej organizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

MAŁGORZATY DOROZ Psycholog (psychologia zdrowia i kliniczna)

Psycholog (specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna), pedagog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Czytaj więcej

Anna Zakrocka - Szmajda (psycholog)

mgr Psychologii, Psychoterapeuta, Pedagog. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej

Monika Ciechomska (Psycholog)

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

Czytaj więcej

Grażyna Marcjanik (Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta)

Ukończone liczne szkolenia z psychoterapii, między innymi: w nurcie Terapii Systemowej (Całościowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), terapii Eriksonowskiej, krótkoterminowej, nastawionej na rozwiązanie problemu. 

Czytaj więcej

Michalina Bystrońska (Psycholog)

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Na studiach psychologicznych pogłębiała swoją wiedze przede wszystkim w zakresie systemowej terapii rodzin, wychowania oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ukończyła 4-letnie Specjalistyczne Szkolenia z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie.

Czytaj więcej

Agnieszka Jekimov (Psycholog)

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. 

Czytaj więcej

Magdalena Borodzicz-Zasadzińska (Specjalista emisji głosu i surdologopedii)

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego-Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie-Wydziału Humanistycznego.

Czytaj więcej

Paulina Gniłka (Psycholog)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czytaj więcej

Jacek Buczyński (Psycholog)

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył psychologię, psychologię doradztwa zawodowego i organizacji.
Absolwent studiów doktoranckich – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Czytaj więcej

Monika Tołstow-Poterała (Psycholog)

Psycholog, psychoterapeutka

Czytaj więcej
Aneta Chrząstek

Aneta Chrząstek

Jest terapeutą uzależnień i współuzależnień.

Ukończyła akredytowaną szkołę terapii uzależnień VIS SALUTIS w Łodzi.

Czytaj więcej