tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Poznaj nasz zespół

Katarzyna Pycio (Kierownik Centrum)

specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, posiada ukończony całościowy kurs Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Paweł Kropiwnicki (psychiatra)

dr nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej, posiada ukończony kurs systemowej terapii rodzin Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Bartłomiej Janas (psychiatra)

Lekarz specjalista, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.
Absolwent Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2017 roku zakończył specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK).

Czytaj więcej

Kamila Wojtczak (psychiatra)

dr nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, posiada ukończony kurs systemowej terapii rodzin Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Dorota Warzocha (psychiatra)

dr nauk medycznych, lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą z zachowaniami autoagresywnymi.

Magdalena Kasjaniuk (Psychiatra)

Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień pracuje w Oddziale Diagnostyczno - Obserwacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Czytaj więcej

Sławomir Makowski (psycholog)

magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, ukończył całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Paulina Woźniak (Specjalista psychoterapii uzależnień)

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikatu 1761). Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Od 2011 roku pracuje w Fundacji „Uwolnienie” w Łodzi.

Czytaj więcej

Anna Zakrocka - Szmajda (psycholog)

mgr Psychologii, Psychoterapeuta, Pedagog. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Czytaj więcej

Monika Ciechomska (Psycholog)

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

Czytaj więcej

Katarzyna Olejniczak - Tarnaska (psycholog)

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, seksuolog, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie...

Czytaj więcej

Grażyna Marcjanik (psycholog)

specjalista psychologii klinicznej. Posiada ukończone szkolenie do certyfikatu z psychoterapii oraz Całościowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego.

Czytaj więcej

Michalina Bystrońska (Psycholog)

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu stymulowania rozwoju małych dzieci.

Czytaj więcej

Magdalena Malczewska (Psycholog)

Psychoterapeuta, psycholog. Jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Czytaj więcej

Katarzyna Kędzierawska (Psycholog)

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Czytaj więcej

Agnieszka Jekimov (Psycholog)

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Ukończyła „Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii” atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne obejmujący podejścia psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjalne oraz systemowe.

Czytaj więcej

Anna Chodakowska- Janusz (Logopeda)

Nauczyciel z 17- letnim, doświadczeniem w pracy z dziećmi w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii logopedycznej.

Czytaj więcej

Magdalena Borodzicz-Zasadzińska (Specjalista emisji głosu i surdologopedii)

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego-Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie-Wydziału Humanistycznego.

Czytaj więcej

Jolanta Sokołowska (Coach, terapeuta, trener biznesu)

Magister, posiada 3 dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej, MBA University of Maryland oraz dyplom hipnoterapeuty Omni HypnosisTraining Centre zrzeszającego w ponad 20 krajach tysiące terapeutów.

Czytaj więcej