Aktualności


podawanie pomocnej dłoni

Indywidualne sesje TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych.

Centrum Medyczne PSYCHE oferuje indywidualne zajęcia w formie sesji dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Treningi te przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 11 roku życia.

grupa ludzi

Zajęcia grupowe TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

Centrum Medyczne PSYCHE oferuje zajęcia grupowe dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Treningi te przeznaczone są dla młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 13 roku życia.

logotyp

Poradnia realizuje program Urzędu Marszałkowskiego: "Łódzkie promuje zdrowie psychiczne"

Centrum Medyczne PSYCHE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach zadania pn.: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne” zapraszają na cykl warsztatów poświęconych kształtowaniu umiejętności kontrolowania emocji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

dziecięcy plakat

Warsztaty dla dzieci w wieku 11-13 lat (rocznik 2006-2008)

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które mają problemy emocjonalne, problemy z zachowaniem, funkcjonowaniem społecznym, głównie dla dzieci z problemami lękowymi i depresyjnymi oraz dla dzieci wycofującymi się z kontaktów z rówieśnikami, unikającymi szkoły, zgłaszającymi różnorodne dolegliwości somatyczne utrudniające funkcjonowanie w szkole i w domu.

twarze w różnych kolorach

Warsztaty dla młodzieży w wieku 14-17 lat (rocznik 2002-2005)

Warsztaty skierowane będą do młodzieży przejawiającej problemy emocjonalne, głównie depresyjne, lękowe, lęku społecznego, przeżywającej poczucie winy, beznadziejności, młodzieży, której negatywne przekonania prowadzą do wycofania społecznego oraz tych, którzy mają trudności w funkcjonowaniu szkolnym.

wiele twarzy

Warsztaty dla osób dorosłych (rodziców)

Warsztaty skierowane są głównie do rodziców dzieci przejawiających problemy emocjonalne. Mają za zadanie pomóc w obniżeniu niepożądanych emocji, poczucia bezradności, lęku w obliczu problemów dziecka, zachęcić do stosowania w praktyce takich samych umiejętności jakie zdobędą dzieci na swoich warsztatach. Sprzyja to poprawie regulacji emocji i komunikacji z dzieckiem, umożliwia udzieleniu dziecku adekwatnej pomocy w sytuacjach dysfunkcyjnych i stresowych. Celem warsztatów jest pogłębienie i nabycie umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej.