Aktualności

program zakończony

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które mają problemy emocjonalne, problemy z zachowaniem, funkcjonowaniem społecznym, głównie dla dzieci z problemami lękowymi i depresyjnymi oraz dla dzieci wycofującymi się z kontaktów z rówieśnikami, unikającymi szkoły, zgłaszającymi różnorodne dolegliwości somatyczne utrudniające funkcjonowanie w szkole i w domu.

Czytaj więcej

program zakończony

Warsztaty skierowane będą do młodzieży przejawiającej problemy emocjonalne, głównie depresyjne, lękowe, lęku społecznego, przeżywającej poczucie winy, beznadziejności, młodzieży, której negatywne przekonania prowadzą do wycofania społecznego oraz tych, którzy mają trudności w funkcjonowaniu szkolnym.

Czytaj więcej

program zakończony

Warsztaty skierowane są głównie do rodziców dzieci przejawiających problemy emocjonalne. Mają za zadanie pomóc w obniżeniu niepożądanych emocji, poczucia bezradności, lęku w obliczu problemów dziecka, zachęcić do stosowania w praktyce takich samych umiejętności jakie zdobędą dzieci na swoich warsztatach. Sprzyja to poprawie regulacji emocji i komunikacji z dzieckiem, umożliwia udzieleniu dziecku adekwatnej pomocy w sytuacjach dysfunkcyjnych i stresowych. Celem warsztatów jest pogłębienie i nabycie umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej.

Czytaj więcej