tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Usługi

W ramach poradni dla dzieci i młodzieży prowadzimy ocenę rozwoju dziecka, diagnostykę i leczenie zaburzeń typowych dla wieku rozwojowego:

 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzeń zachowania z agresją
 • Zaburzeń lękowych, fobii
 • Autyzmu
 • Depresji
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Tików
 • Moczenia nocnego
 • Zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD)
 • Zaburzeń psychotycznych

W ramach poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:

 • Zaburzeń nastroju
 • Depresji
 • Zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
 • Zaburzeń lękowych, fobii, lęku uogólnionego
 • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Zaburzeń nerwicowych
 • Zaburzeń psychosomatycznych
 • Reakcji na stres
 • Zaburzeń odżywiania
 • Zaburzeń snu
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń psychotycznych: schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych