Anna Zakrocka - Szmajda

Aktualnie w trakcie certyfikacji w ramach 4-letniego Specjalistycznego Szkolenia z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CTPB w Warszawie (obecnie 4 rok). Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup psychoprofilaktych dla dzieci i młodzieży.

Udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zakresu między innymi: zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń wieku dziecięcego, trudności szkolnych, pracy z ADHD, pracy z niską samooceną, zaburzeń adaptacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, Szkole Podstawowej nr 162, Publicznym Gimnazjum nr 30, Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (środowiskowy dom samopomocy), Fundacji Praesterno, Centrum Praw Kobiet w Łodzi.


W gabinecie stwarza dzieciom i młodzieży atmosferę pełną ciepła, bezpieczeństwa i uśmiechu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł.