Agnieszka Jekimov


Agnieszka Jekimov

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.

Agnieszka Jekimov, mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi w rozmaitych placówkach służby zdrowia, m.in. w poradniach zdrowia psychicznego, na Oddziale Młodzieżowym Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Grudziądzu, w oddziałach gastrologii, diabetologii i neurologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz w wielu innych. Obecnie jest zatrudniona w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par. Pomaga osobom z problemami lękowymi, depresyjnymi i osobowościowymi, z doświadczeniem straty i traumy, w tym przemocy seksualnej. Wspiera rodziców w ich trudnościach wychowawczych. Prowadzi także psychoterapię rozwojową.

Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i superwizjach. Pracuje integrując różne podejścia terapeutyczne. Najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe.