Zaburzenia psychotyczne

dłoń na głowieStany psychotyczne to zaburzenia, które charakteryzują się zakłóceniami w postrzeganiu rzeczywistości, a także zaburzeniami świadomości. Wokół zaburzeń psychotycznych powstało wiele krzywdzących i nieprawdziwych mitów czy stereotypów. Należy pamiętać, że Pacjenci borykający się z tego rodzaju problemami często z powodzeniem realizują się społecznie – np. w roli partnerów lub pracowników. Kluczem jest jednak stała opieka lekarska i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

W naszym centrum oferujemy diagnozę zaburzeń psychotycznych i ich leczenie w oparciu o najwyższe standardy i aktualny stan wiedzy. Dbamy o to, aby wszyscy Pacjenci czuli się w naszej placówce bezpiecznie i mieli stały kontakt ze specjalistami niezależnie od występujących okoliczności.

Jakie s objawy psychotyczne?

Zaburzenia psychotyczne mogą pojawić się także u dzieci i młodzieży. Pierwsze objawy schizofrenii są widoczne w okresie dziecięcym, np. pod postacią tzw. paragnomenów.

Wyróżniamy kilka podstawowych objawów psychotycznych:

  • urojenia (erotyczne, wielkościowe, winy, zazdrości, prześladowcze) – są to fałszywe przekonania na temat rzeczywistości,
  • omamy (wzrokowe i słuchowe) – wrażenia zmysłowe występujące pomimo braku bodźca,
  • mowa zdezorganizowana – Pacjent mówi nielogicznie, opierając się na grach językowych, które pozostają niezrozumiałe dla otoczenia,
  • zachowania nieprawidłowe – zachowania psychotyczne, które nie są ukierunkowane na żaden konkretny cel.

U Pacjentów pojawiają się również objawy negatywne, które dotyczą spłycenia afektu (zmniejszenia ekspresji uczuć czy wręcz zobojętnienia). W tym przypadku może wystąpić zubożenie mowy lub brak motywacji do działania.