Zachowania agresywne

zły mężczyznaAgresja to problem bardzo złożony – inaczej występuje u dzieci i młodzieży, inaczej w przypadku dorosłych. Można się z nią zetknąć zarówno w środowisku pracy, jak i w domu czy w miejscach publicznych, chociażby w komunikacji miejskiej. Tym mianem określa się grupę zachowań doprowadzających do szkody fizycznej lub psychicznej. Szkoda to również przemoc werbalna – używanie sformułowań wyrządzających przykrość.

Jakie są przyczyny agresji?

Tego rodzaju zaburzenia mają często podłoże psychiczne – można wyszczególnić np. zaburzenia osobowości – choć coraz częściej zdarza się tak, że agresja towarzyszy osobom nieradzącym sobie z przemęczeniem czy nadmiernym stresem, chociażby związanym z życiem zawodowym lub rodzinnym.

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów agresji:

  • autoagresja (destruktywne zachowania i samookaleczenia),
  • agresja wroga (zadająca ból drugiej osobie),
  • agresja instrumentalna (polegającą na zrealizowaniu określonych celów).

Podstawową metodą leczenia agresji jest terapia, która pomoże lepiej radzić sobie z emocjami w sposób kontrolowany i bezpieczny dla pozostałych osób. W niektórych przypadkach podłożem zaburzeń są problemy hormonalne, które należy unormować za pomocą leków.