Fobia i zaburzenia lękowe

przejęta kobietaReakcję strachu, który jest nieadekwatny do rzeczywistego zagrożenia, określa się mianem fobii. Osoba cierpiąca z powodu tych schorzeń reaguje lękiem w nieuzasadnionych okolicznościach, kiedy nie występuje obiektywnie zagrażający bodziec zewnętrzny. W związku z tym Pacjenci zmagający się z tym schorzeniem unikają sytuacji lub konkretnych miejsc, które mogą wyzwalać taką reakcję. Skutkuje to pogorszeniem codziennego funkcjonowania.

Leczenie fobii to bardzo ważny aspekt, gdyż niekontrolowany lęk może się eskalować i rozprzestrzeniać się na pozostałe sytuacje w życiu codziennym. W ostateczności może doprowadzić do całkowitego uniemożliwienia życia towarzyskiego i zawodowego.

Jak leczyć zaburzenia lękowe?

Leczenie zaburzeń lękowych najczęściej opiera się odpowiednio dostosowanej psychoterapii. W większości przypadków skutecznością wyróżnia się terapia poznawczo-behawioralna. W uzasadnionych sytuacjach należy wprowadzić także farmakoterapię. Do popularnych metod terapeutycznych zalicza się systematyczna desentyzacja i ekspozycja. W trakcie odwrażliwiania, czyli prezentowania bodźców wyzwalających reakcję fobiczną, Pacjent zostaje wprowadzony w stan relaksacji przed przedstawieniem bodźców lękotwórczych.