ADHD dzieci i dorosłych


dziecko na kanapieADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to zaburzenie psychiczne, które występuje u mniej więcej 3 - 5 % dzieci i młodzieży. Pierwsze objawy pojawiają się w wieku wczesnodziecięcym, uwypuklają się jednak w wieku szkolnym (około 6 -7 roku życia). Właśnie wtedy można zaobserwować u dzieci zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, impulsywność działań. Po upływie kilku lat symptomy te często (choć nie zawsze) słabną. U niektórych ludzi utrzymują się one w podobnym stopniu nawet przez kilkadziesiąt lat. Osoby dorosłe zmagające się z ADHD przez swoją impulsywność mogą mieć problemy w budowaniu zdrowych relacji partnerskich i zawodowych. Często nie dotrzymują terminów i są zapominalskie. Częściej zmieniają pracę. Niejednokrotnie nie wykorzystują swojego potencjału. Zdarza się, ze sięgają po używki.

W Centrum Medycznym PSYCHE rozumiemy, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej bardzo utrudnia życie. Dlatego dajemy zarówno dzieciom, jak i dorosłym pacjentom możliwość wzięcia udziału w konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej.

W jaki sposób diagnozujemy ADHD u dzieci i dorosłych?

Objawy ADHD często pokrywają się z symptomami innych zaburzeń psychicznych. Dlatego, zanim specjalista postawi diagnozę, najpierw musi przeprowadzić szczegółowy wywiad kliniczny z pacjentem. W przypadku diagnozy dzieci konieczne są: opinia ze szkoły, badanie psychologiczne. U osób dorosłych korzysta się z wywiadu diagnostycznego (DIVA) i wykonuje testy psychologiczne (m.in. osobowości), które mają pomóc ocenić, w jakim stopniu zachowania czy przyzwyczajenia pacjenta pokrywają się z objawami ADHD. Dopiero po wykonaniu tych czynności lekarz może postawić diagnozę.

Leczenie ADHD może doprowadzić do ograniczenia albo całkowitego wyeliminowania objawów zaburzenia. Ma umożliwić pacjentowi czerpanie satysfakcji z życia oraz nauczyć go koncentrowania uwagi czy panowania nad swoimi reakcjami. W PSYCHE oferujemy pacjentom, zarówno dorosłym, jak i dzieciom:

  • psychoterapię,
  • psychoedukację,

Oprócz wymienionych powyżej środków specjalista może również zalecić leczenie farmakologiczne za pomocą środków pobudzających pracę receptorów produkujących dopaminę i noradrenalinę. Niski poziom tych hormonów przyczynia się bowiem do nasilenia objawów ADHD.