Zaburzenia snu

kobieta w łóżkuBezsenność to stan, w którym pojawiają się trudności w zakresie zasypiania oraz utrzymania snu. Tego rodzaju zaburzenia źle wpływają na codzienne funkcjonowanie Pacjenta. Problem zaburzeń snu staje się coraz powszechniejszy – dotyczy to także dzieci i młodzieży. W celu przywrócenia odpowiedniego rytmu i długości snu należy wdrożyć metody prawidłowych zachowań. Leczenie farmakologiczne – w przypadku dzieci i młodzieży – jest ostatecznością.

Ile snu potrzebują dzieci?

Warto pamiętać, że dorośli potrzebują około 7-8 godzin snu na dobę. Dzieci potrzebują go znacznie więcej, gdyż prawidłowy rytm ma pozytywny wpływ na odpowiedni rozwój emocjonalny oraz intelektualny. Niedobory mogą przejawiać się nadpobudliwością, zaburzeniami uwagi, trudnościami w nauce i innymi objawami sugerującymi zaburzenia emocjonalne. Noworodki i niemowlęta potrzebują około 14-17 godzin snu, dzieci przedszkolne ok. 10-13, natomiast nastolatki 8-10 godzin.

Jakie są zaburzenia snu u dzieci?

U dzieci można wyróżnić także poważniejsze zaburzenia snu, takie jak lęki nocne, sen lękowy, somnambulizm, automatyzmy ruchowe, bezdechy podczas snu czy nadmierna senność. Niektóre z nich wymagają zaawansowanego postępowania terapeutycznego. W poważniejszych przypadkach należy wykluczyć przyczyny neurologiczne i zaburzenia metaboliczne (np. podczas nadmiernej senności).

W przypadku poważnych zaburzeń wskazana jest konsultacja u lekarza psychiatry bądź neurologa. Dobrze postawiona diagnoza umożliwia zaplanowanie leczenia zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, które zaczyna się od działań terapeutycznych. Najczęściej stosowaną metodą jest terapia poznawczo-behawioralna.