Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe

przejęta osobaNajważniejszym celem leczenia schizofrenii jest umożliwienie Pacjentom prowadzenia satysfakcjonującego życia i powrotu do społeczeństwa. Zapewniamy zindywidualizowany plan leczenia, który obejmuje również interwencje terapeutyczne poprawiające codzienne funkcjonowanie osób z zaburzeniami. Cel terapii to nie tylko poprawa jakości życia chorego, lecz także minimalizowanie negatywnego wpływu choroby na rodzinę i najbliższe otoczenie Pacjenta.

Jak wygląda leczenie schizofrenii?

Holistyczne podejście do leczenia schizofrenii jest ukierunkowane nie tylko na objawy choroby, ale i pozostałe potrzeby zdrowotne, interpersonalne i społeczne Pacjenta.

Efektywna terapia zakłada:

  • wzmocnienie zachowań prozdrowotnych,
  • przywrócenie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego,
  • zmniejszenie nasilenia objawów choroby i wpływu choroby na Pacjenta, jego rodzinę i otoczenie,
  • poprawę funkcjonowania Pacjenta w obszarze rodzinnym, interpersonalnym, zawodowym i społecznym.


Skuteczne leczenie schizofrenii doprowadzi zatem do zmniejszenia nasilenia objawów choroby, takich jak objawy wytwórcze (urojenia, omamy, paranoidalność, dezorganizacja myślenia) i ubytkowe (spadek aktywności społecznej, spłycenie afektu, abulia, anhedonia), zaburzenia funkcji poznawczych (upośledzenie sprawności językowej, pamięci czy funkcji wykonawczych) oraz nastroju.

W terapii duże znaczenie ma także trening umiejętności społecznych, który dotyczy takich interwencji, które w efekcie prowadzą do znacznej poprawy funkcji poznawczych. To sposób na skuteczne zwiększenie kompetencji społecznych i ułatwienie samodzielnego radzenia sobie w wielu sytuacjach na co dzień.