Diagnoza zespołu Aspergera


chłopiec bawiący się klockamiW Centrum Medycznym PSYCHE zajmujemy się diagnozowaniem zespołu Aspergera (ZA) u dzieci i dorosłych. Ze względu na to, że zespół Aspergera nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwojowym, czasem nawet doświadczony lekarz może mieć kłopot z postawieniem jednoznacznej diagnozy. Dlatego czas poświęcony na jej postawienie może być inny u różnych pacjentów. Czasem potrzebnych jest kilka miesięcy na obserwowanie zachowania dziecka.

Diagnoza zespołu Aspergera niekiedy składa się z kilku etapów:

  • szczegółowego wywiadu,
  • obserwacji pod okiem psychologa,
  • diagnozy psychologicznej,
  • współpracy z psychiatrą,
  • diagnozy psychiatrycznej.

Terapia pacjentów z zespołem Aspergera

Dzieci i dorośli, u których zdiagnozowano zespół Aspergera, najczęściej nie muszą zażywać żadnych leków. Pomoc terapeuty ogranicza się natomiast do wykonywania z pacjentem różnego rodzaju ćwiczeń: treningu umiejętności społecznych czy zajęć z integracji sensorycznej. Niekiedy, gdy u pacjenta pojawiają się wahania nastroju lub nadpobudliwość, włączane jest leczenie farmakologiczne oraz konsultacje z innymi specjalistami – w formie psychoterapii indywidualnej lub terapii rodzinnej.

Jak zachowuje się osoba z zespołem Aspergera?

Osoby z zespołem Aspergera już jako dzieci często przejawiają silną niechęć do przebywania z rówieśnikami. Objaw ten zazwyczaj nasila się z wiekiem, prowadząc wielokrotnie do „izolowania się” od znajomych czy nawet rodziny. Nawet jeśli osoba z ZA postanowi z kimś porozmawiać, często nie potrafi przestać opowiadać o swoich zainteresowaniach i przerywa lub ignoruje swojego rozmówcę. Wynika to z tego, że osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj z uporem dążą do poszerzania wiedzy w ulubionej dziedzinie i zdarza się, że nie mogą przestać myśleć o swojej pasji. Co ciekawe, często odnoszą one spektakularne sukcesy zawodowe.

Warto wspomnieć również o niechęci do zmian, która często pojawia się u dzieci z zespołem Aspergera. Bardzo ciężko jest im zaakceptować konieczność podróżowania do nieznanych miejsc i poznawania nowych ludzi. W takich sytuacjach często zdarza im się reagować nadmiernymi emocjami, zanosić panicznym płaczem.

Czym jest autyzm?

W naszym Centrum Medycznym PSYCHE zajmujemy się diagnozowaniem autyzmu. Autyzm to nie choroba, lecz zaburzenie rozwoju. To sprawia, że u osoby autystycznej rozwój wygląda inaczej niż w standardowych przypadkach. Autyzm rozumiany jest jako spektrum, czyli u każdego człowieka wygląda nieco inaczej. Różnice zauważyć można m.in. w nasileniu zachowań oraz cech.

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu często wymaga współpracy między specjalistami różnych dziedzin, w tym pediatry, psychologa i neurologa. Na początku przeprowadza się wywiad z rodzicami i dokonuje obserwacji dziecka, a następnie wykonuje się specjalnie przygotowane testy. Zadaniem psychologa jest zweryfikowanie, czy u dziecka na wczesnym etapie rozwoju występują niestandardowe zachowania. Mowa tu np. o deficycie w komunikacji oraz relacjach społecznych w różnych środowiskach. Nietypowe są też ograniczone wzorce zachowań, aktywności albo zainteresowań, które się powtarzają i objawiają się np. powtarzającymi się ruchami ciała.

Aby zapobiec autyzmowi, zaleca się, by w trakcie ciąży kobieta dużo odpoczywała i unikała stresu. Przed planowaną ciążą i w jej trakcie wskazane jest też stosowanie się do zaleceń ginekologa. Trzeba jednak pamiętać, że ze względów genetycznych niemożliwe jest uchronienie się przed autyzmem w 100%.