Indywidualne sesje TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych


podawanie pomocnej dłoniCentrum Medyczne PSYCHE oferuje indywidualne zajęcia w formie sesji dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Treningi te przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 11 roku życia.

Wszystkie spotkania przeprowadzone będą w lokalu Poradni przy ul. Żeromskiego 51.

Indywidualne sesje TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych
Zajęcia będą się odbywały w formie sesji terapeutycznych.

Pierwsze spotkanie to konsultacja z Rodzicami/Opiekunami, mająca na celu zapoznanie się z problematyką dziecka.

Kolejne terminy spotkań ustalane będą z Rodzicami/Opiekunami na bieżąco po każdej sesji.

Głównym założeniem i celem Treningu Umiejętności Społecznych jest pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu, ADHD lub też z zaburzeniami lękowymi.

Scenariusz zajęć TUS obejmuje edukacje oraz ćwiczenia z tematyki i zagadnień związanych z następującymi kompetencjami:

  • Nauka zachowań społecznych.
  • Poznanie nowych rówieśników.
  • Nauka nawiązywania i podtrzymywania znajomości.
  • Integracja.
  • Nauka odmawiania.
  • Radzenie sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami.
  • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez kontakt z grupą rówieśników.
  • Nauka zachowań asertywnych.

Planowane rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na marzec 2023 r.

Koszt uczestnictwa to 140 zł za każdą sesję.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją Centrum Medycznego PSYCHE.