Warsztaty dla młodzieży w wieku 14-17 lat (rocznik 2002-2005)


twarze w różnych kolorachProgram zakończony

Warsztaty skierowane będą do młodzieży przejawiającej problemy emocjonalne, głównie depresyjne, lękowe, lęku społecznego, przeżywającej poczucie winy, beznadziejności, młodzieży, której negatywne przekonania prowadzą do wycofania społecznego oraz tych, którzy mają trudności w funkcjonowaniu szkolnym.

Celem warsztatów jest pogłębienie i nabycie umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej.

Scenariusz obejmuje 5 spotkań warsztatowych:

Temat 1. Emocje, myśli i zachowania.

Cele warsztatu: rozpoznawanie emocji w szczególności w oparciu o sygnały płynące z ciała oraz zachowanie, nazywanie emocji oraz możliwości ich wyrażania w sposób akceptowalny społecznie, identyfikacja sytuacji, w których naturalnie pojawiają się konkretne emocje, nauka rozpoznawania negatywnych przekonań oraz próby ich przeformułowania, integrowanie emocji, myśli i zachowanie, przekazanie sposobów budowania odporności psychicznej poprzez budowanie spójności emocji, myśli i zachowania.

Temat 2. Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna.

Cele warsztatów: omówienie czym jest komunikacja oraz znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych oraz korzystania z „komunikatu ja”, omówienie barier w komunikacji oraz zagrożeń wynikających z używania „komunikatu ty”, nauka korzystania z efektywnej komunikacji w celu szukania wsparcia społecznego.

Temat 3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Cele warsztatu: omówienie przyczyn konfliktów, czynników powodujących eskalację oraz sposobów radzenia sobie z konfliktami - asertywność, akceptacja różnic i inności,

Temat 4. Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.

Cel warsztatu: Rozpoznawanie stresorów ich wpływu na funkcjonowanie: emocje, myśli i procesy poznawcze, przedstawienie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Temat 5. Wyznaczanie i osiąganie celów.

Cel warsztatu: budowanie poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości, motywacji, wzmacnianie świadomości i akceptacja mocnych i słabych stron, proszenie o pomoc.

Każdy temat obejmuje 3 godziny warsztatów jednorazowo.

Dokładne daty spotkań publikowane będą na stronie internetowej Centrum Medycznego PSYCHE oraz na FB. Informację można również uzyskać w recepcji Centrum.

Liczba uczestników jest limitowana – w każdym przedziale wiekowym nie więcej niż 12 osób.

Program jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Uczestnictwo jest w całości bezpłatne.

Chęć przystąpienia do programu można zgłosić wysyłając korespondencję drogą mejlową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dzwoniąc pod numer Centrum 42-234-3300 lub 501-210-088.

W zgłoszeniu należy określić, którym tematem/warsztatem uczestnik jest zainteresowany.