Warsztaty dla osób dorosłych (rodziców)


wiele twarzy

Program zakończony

Warsztaty skierowane są głównie do rodziców dzieci przejawiających problemy emocjonalne. Mają za zadanie pomóc w obniżeniu niepożądanych emocji, poczucia bezradności, lęku w obliczu problemów dziecka, zachęcić do stosowania w praktyce takich samych umiejętności jakie zdobędą dzieci na swoich warsztatach. Sprzyja to poprawie regulacji emocji i komunikacji z dzieckiem, umożliwia udzieleniu dziecku adekwatnej pomocy w sytuacjach dysfunkcyjnych i stresowych. Celem warsztatów jest pogłębienie i nabycie umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej.

Scenariusz obejmuje 5 spotkań warsztatowych:

Temat 1. Emocje, myśli i zachowania.

Cele warsztatu: rozpoznawanie emocji w szczególności w oparciu o sygnały płynące z ciała oraz zachowanie, nazywanie emocji oraz możliwości ich wyrażania w sposób akceptowalny społecznie, identyfikacja sytuacji, w których naturalnie pojawiają się konkretne emocje, nauka rozpoznawania negatywnych przekonań oraz próby ich przeformułowania, integrowanie emocji, myśli i zachowanie, przekazanie sposobów budowania odporności psychicznej poprzez budowanie spójności emocji, myśli i zachowania.

Temat 2. Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna.

Cele warsztatów: omówienie czym jest komunikacja oraz znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych oraz korzystania z „komunikatu ja”, omówienie barier w komunikacji oraz zagrożeń wynikających z używania „komunikatu ty”, nauka korzystania z efektywnej komunikacji w celu szukania wsparcia społecznego.

Temat 3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Cele warsztatu: omówienie przyczyn konfliktów, czynników powodujących eskalację oraz sposobów radzenia sobie z konfliktami - asertywność, akceptacja różnic i inności,

Temat 4. Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.

Cel warsztatu: Rozpoznawanie stresorów ich wpływu na funkcjonowanie: emocje, myśli i procesy poznawcze, przedstawienie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Temat 5. Wyznaczanie i osiąganie celów.

Cel warsztatu: budowanie poczucia pewności siebie, poczucia własnej wartości, motywacji, wzmacnianie świadomości i akceptacja mocnych i słabych stron, proszenie o pomoc.

Każdy temat obejmuje 3 godziny warsztatów jednorazowo.

Dokładne daty spotkań publikowane będą na stronie internetowej Centrum Medycznego PSYCHE oraz na FB. Informację można również uzyskać w recepcji Centrum.

Liczba uczestników jest limitowana – w każdym przedziale wiekowym nie więcej niż 12 osób.

Program jest w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Uczestnictwo jest w całości bezpłatne.

Chęć przystąpienia do programu można zgłosić wysyłając korespondencję drogą mejlową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dzwoniąc pod numer Centrum 42-234-3300 lub 501-210-088.

W zgłoszeniu należy określić, którym tematem/warsztatem uczestnik jest zainteresowany.