Zajęcia grupowe TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych


grupa ludziCentrum Medyczne PSYCHE oferuje zajęcia grupowe dla dzieci, które mają trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Treningi te przeznaczone są dla młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 13 roku życia.

Wszystkie warsztaty przeprowadzone będą w lokalu Poradni przy ul. Żeromskiego 51.

Zajęcia będą cykliczne, raz w tygodniu, w określonym dniu (np.: piątek).

Cykl obejmuje 10 spotkań.

Głównym założeniem i celem Treningu Umiejętności Społecznych jest pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu, ADHD lub też z zaburzeniami lękowymi.

Scenariusz zajęć TUS obejmuje edukacje oraz ćwiczenia z tematyki i zagadnień związanych z następującymi kompetencjami:

 • Nauka zachowań społecznych.
 • Poznanie nowych rówieśników.
 • Nauka nawiązywania i podtrzymywania znajomości.
 • Integracja.
 • Nauka odmawiania.
 • Radzenie sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami.
 • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez kontakt z grupą rówieśników.
 • Nauka zachowań asertywnych.

Planowane rozpoczęcie zajęć z dziećmi to marzec 2023 r. lub uformowanie grupy składającej się z minimum 4 osób.

Przed zajęciami odbędzie się spotkanie z Rodzicami w formie konsultacji indywidualnych, mających na celu zapoznanie się z problematyką dziecka i kwalifikacją na zajęcia grupowe.

Koszt uczestnictwa:

 • Konsultacja indywidualna z Rodzicami, 140 zł.
 • Karnet za 10 warsztatów, 700 zł (płatność jednorazowa przed rozpoczęciem zajęć).
 • Jednorazowa opłata wnoszona przed każdym spotkaniem, 80 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją Centrum Medycznego PSYCHE.