Anna Zakrocka - Szmajda


kobietaMgr Anna Zakrocka-Szmajda - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CTPB nr 71), pedagog.

Absolwentka UŁ na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia.
Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie.
Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Pracownik Oddziału Dziennego Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zakresu między innymi:

  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń depresyjnych,
  • zaburzeń emocjonalnych,
  • zaburzeń wieku dziecięcego,
  • trudności szkolnych,
  • pracy z ADHD,
  • pracy z niską samooceną,
  • zaburzeń adaptacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci w SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, Poradniach Psychologiczno-Psychiatrycznych w Łodzi, Szkole Podstawowej nr 162, Publicznym Gimnazjum nr 30, Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ŚDS oddział Łódź), Fundacji Praesterno, Centrum Praw Kobiet w Łodzi.
W gabinecie stwarza dzieciom i młodzieży atmosferę pełną ciepła, bezpieczeństwa i uśmiechu.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.