ASD - zaburzenia ze spektrum autyzmu


ludzikiWczesne rozpoznanie symptomów to szansa na szybkie rozpoczęcie wsparcia terapeutycznego.
Najwcześniejsze behawioralne oznaki mogące świadczyć o objawach spektrum autyzmu dotyczą nieprawidłowości w rozwoju społecznym, trudności w komunikowaniu się oraz nietypowych rozwojowo zabaw.


Nieprawidłowości w rozwoju społecznym na najwcześniejszym etapie to nieprawidłowy kontakt wzrokowy i niewystarczająco odwzajemniony uśmiech. Rodzice mogą dostrzec tę nieprawidłowość już między 6 a 12 miesiącem życia dziecka. Dziecko nie zawsze reaguje prawidłowo na własne imię, nie okazuje przywiązania, nie współgra emocjonalnie z opiekunem, słabo wyraża ekspresję mimiczną. Mało spogląda w stronę innych osób, unika kontaktu i dotyku, przytulania, baraszkowania.
Odmienny jest repertuar zabaw, są one bardziej schematyczne, rytualne, zabawki używane są w specyficzny sposób, niewielka jest ilość zabaw symbolicznych, niewielkie naśladowanie innych w zabawie. Nie bawi się wspólnie, nie wskazuje palcem na potrzebne zabawki, przedmioty.
Słabe jest rozumienie gestów społecznych takich jak np.: „pa, pa”.
W zachowaniu dziecka obserwujemy preferowanie samotności, ignorowanie innych osób, wysoką drażliwość w kontaktach. Może ono nie przejawiać prawidłowego rozwojowo lęku separacyjnego.
Rozwój mowy jest zazwyczaj opóźniony. Gaworzenie nie pojawia się w ogóle do 12 miesiąca życia lub występuje z opóźnieniem, to jest po 9 miesiącu życia. Po okresie gaworzenia nie pojawiają się pierwsze słowa lub dochodzi do regresu rozwoju mowy.
Słabo rozwinięta jest intencjonalność używania gestów lub wokalizacji do przekazywania informacji, nawiązywania kontaktu. Dzieci nie odpowiadają, nie potakują, nie reagują mimiką, gestem. Sprawiają wrażenie jakby nie rozumiały, co się do nich mówi.
Często pojawia się atypowa fonacja - piski, pomruki. W mowie występują echolalie, stereotypie językowe.
Wszystkie te niepokojące sygnały obserwowane przez rodziców powinny skłonić do wcześniejszego rozpoczęcia diagnozy. I choć rozpoznanie autyzmu u dziecka przed 2 rokiem życia stanowi dużą trudność ze względu na indywidualność rozwoju dziecka, to podjęcie odpowiednich działań interwencyjnych przyspiesza wieloetapowy proces terapeutyczny, wspierający jego rozwój.


Katarzyna Pycio.