Cechy dobrego psychologa młodzieżowego


dziewczynka na sesji u psychologaZarówno psychologowie, jak i terapeuci swoją pracą wprowadzają bardzo poważne zmiany w życiu swoich podopiecznych. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i młodzieży czy dorosłych. Rozpoczęcie psychoterapii w trudnym dla dziecka czy nastolatka okresie pozwala mu na rozwiązanie bieżących problemów, ale także naukę, jak sobie z nimi radzić. Dzięki długofalowej współpracy nastolatek może spokojnie przejść przez burzliwy okres, jakim jest wiek nastoletni bez żadnych dodatkowych problemów, czy traum.

JAKIMI CECHAMI POWINIEN CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ DOBRY PSYCHOLOG MŁODZIEŻOWY?

Podczas terapii pomiędzy psychologiem a nastolatkiem powinna utworzyć się więź, dzięki której powstaje nić zaufania, ułatwiająca prowadzenie terapii. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest odpowiednie podejście ze strony psychologa młodzieżowego. W tym zawodzie bardzo pożądane są pewne cechy, które ułatwiają specjaliście pracę z nastolatkami i ich wsparcie w problemach. Pierwszą z wymaganych cech jest profesjonalizm. Każdy specjalista powinien podejmować się wyłącznie zadań, które są w zakresie jego specjalizacji. Jeżeli jakiś przypadek przekracza jego kompetencje, powinien on skierować go do innego specjalisty.

Drugą, ogromnie ważną cechą dobrego psychologa młodzieżowego jest etyka zawodowa. Każdy ze specjalistów jest zobowiązany do pracy zgodnie z etyką zawodową, a także do zachowywania tajemnicy zawodowej. Udzielanie informacji na temat tego, co działo się na danej sesji osobom postronnym, jest niedopuszczalne. Do najważniejszych cech psychoterapeuty należy również umiejętność budowania relacji. Jak już wspomniano, ma to ogromne znaczenie w przypadku pracy z młodzieżą – odpowiednie podejście pozwala na dotarcie do nastolatka i nawiązanie z nim więzi.

Każdy psychoterapeuta powinien być empatyczny i z szacunkiem podchodzić do każdej osoby. Te cechy są związane ściśle także z nawiązywaniem relacji. Dzięki empatii psycholog może lepiej zrozumieć to, co czuje nastolatek. To z kolei pozwala mu na lepsze poznanie podopiecznego i wybranie odpowiedniej ścieżki terapii. Ogromnie ważne jest również indywidualne podejście do każdego odwiedzającego oraz kreatywność. Ludzie bardzo różnią się między sobą, dlatego też utarte ścieżki postępowania rzadko kiedy przynoszą faktyczną poprawę.