Co dobrze jest wiedzieć na temat kannabinoidów


susz konopnyKonopie to jedna z najstarszych uprawnych roślin świata. Do początku XX wieku służyła do produkcji odzieży, lin, tekstyliów, papieru, oleju. W połowie XX w. została uznana za narkotyk. Kannabinoidy to substancje występujące wyłącznie w konopiach, znanych jest ich około 80 rodzajów. Najbardziej znane pod względem użytkowania są:

  • Tetrahydrokannabinol (THC),
  • Kannabidiol (CBD).

CO DOBRZE JEST WIEDZIEĆ NA TEMAT KANNABINOIDÓW.

THC - występuje w roślinie w postaci kwasu THC i w tej formie nie jest psychoaktywny. Dopiero w wyniku podgrzania i dekar- boksylacji przekształca się w psychoaktywną substancję.

Czyste THC powoduje działania niepożądane w postaci deficytu funkcji poznawczych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycz- nych (omamy, urojenia). Ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych zależy od częstości sięgania po marihuanę oraz jej „mocy”. Zwiększa się wśród osób, które zaczęły stosować marihuanę przed 15 r.ż. i kontynuowały jej częste przyjmowanie. Ostre stany psychozy mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Uważa się również, że istnieje istotne zagrożenie rozwoju schizofrenii.

CBD nie wywołuje objawów psychotycznych, ma działanie rozluźniające oraz zmniejszające napięcie mięśni. Uważa się wręcz, że posiada właściwości przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne.

Obecnie wiadomo, że dla działania konopi ważny jest stosunek THC do CBD w kwiatostanie. Jest to szczególnie ważne przy sto- sowaniu konopi leczniczych. Do stosowania medycznego nadają się wyłącznie kwiatostany z kontrolowanej, standaryzowanej i zbadanej uprawy. Pomimo tego nie należy lekceważyć ryzyka objawów ubocznych związanych z przyjmowaniem tychże konopi.

W organizmie ludzkim odkryto również istnienie układu endokan- nabinoidowego.Organizm sam wytwarza podobne substancje - endokannabinoidy i posiada receptory kannabinoido- we. Układ ten stanowi własny sys- tem regulacji snu, apetytu, nastro- ju, procesów poznawczych. Jego zadaniem jest m.in. ochrona układu nerwowego. Ulega on pobudzeniu przy szkodliwych czynnikach zewnętrznych jak stres, ostra lub przewlekła choroba.

W roślinie znajdują się także terpeny, które są odpowiedzialne za zapach konopi. Mogą one mieć bezpośrednie efekty fizjologiczne lub wchodzić w reakcję z kannabinoidami. Efektem tego może być zarówno stan pobudzenia jak i senności, lub aktywnej kreatywności.

Istnieją również syntetyczne odpowiedniki THC (SCRA), znane jako Spice, K2, Kush, i wiele innych nazw, przypominające budo- wą chemiczną naturalne THC. Cechują się jednak silniejszym powinowactwem do receptorów kannabinoidergicznych i silniejszym działaniem (ok. 40x). Ich działanie psychozomimetyczne jest bardzo intensywne. Wywołują one lęk, zaburzenia uwagi, pamięci, zaburzenia poczucia czasu, psychozę, omamy, paranoję, przymglenie świadomości, doprowadzają do działań samobójczych. Powodują również wymioty, uszkodzenie płuc, ostre uszkodzenie nerek, napady padaczkowe, zaburzenia sercowo-naczyniowe. Po zażyciu iniekcyjnym odnotowywano zgony.

Ostatnio coraz częściej poszukuje się możliwości zastosowania kannabinoidów w leczeniu różnych chorób, takich jak: padacz- ka lekooporna, stwardnienie rozsiane, spastyczność, nieswoiste zapalenie jelit, zespół Tourette’a, fibromialgia, autyzm, migre- na, ból przewlekły. Pozostaje jednak wiele nierozwiązanych kwestii, takich jak ocena ryzyka w stosunku do korzyści terapeu- tycznych, niepewne bądź rozbieżne wyniki badań klinicznych.

Katarzyna Pycio