Diagnostyka transseksualizmu. Przebieg procesu


mężczyzna trzymający kartkę w dłoniTransseksualizm wciąż prowadzi do uprzedzeń, niemniej dotyka wiele osób, dlatego niezwykle ważne jest to, by podnosić świadomość społeczną i pomagać tym, którzy zmagają się z odkryciem właściwej tożsamości. Nieocenionym wsparciem dla osób, chcących dokonać korekty płci są konsultacje z psychologami, psychiatrami oraz seksuologami. Ci specjaliści nie tylko okazują wsparcie w trudnych chwilach, ale również stawiają trafną diagnozę transseksualizmu, która poprzedza rozpoczęcie ewentualnego leczenia hormonalnego lub chirurgicznego. Niekiedy także ich metody pozwalają wykluczyć taką konieczność ze względu na zdiagnozowanie innych zaburzeń psychologicznych wynikających z problemów z seksualnością. Jak wygląda diagnostyka transseksualizmu? Warto sprawdzić, w jaki sposób przebiega taki proces.

Jak diagnozuje się transseksualizm?

Osoby, które rozpoznają u siebie zaburzenia tożsamości, najczęściej zgłaszają się do psychologów. Ci w pierwszej kolejności powinni przeprowadzić tzw. diagnozę psychologiczną, która trwa najczęściej przez kilka miesięcy. W tym czasie specjalista prowadzi konsultacje, które mają na celu weryfikację stanu psychoseksualnego pacjenta. W ten sposób nie tylko uzyskuje się diagnozę transseksualizmu poprzez rozpoznanie bądź wykluczenie dysforii płciowej, ale również otrzymuje całościowy opis funkcjonowania psychologicznego wraz z określeniem mocnych i słabych cech pacjenta, które mają szczególne znacznie w trakcie przebiegu tranzycji. W czasie diagnozy psychologicznej specjalista wykonuje testy psychologiczne badające osobowość pacjenta oraz prowadzi bieżącą obserwację jego zachowań.

Ponadto konsultacje psychologiczne są także formą wsparcia dla pacjenta, który zwykle boryka się w tym czasie z wieloma osobistymi problemami. Specjalista podczas spotkań diagnozujących edukuje więc osoby w zakresie przebiegu tranzycji oraz uczy radzenia sobie ze społeczną alienacją i stereotypami. Po opinii psychologa osoba transseksualna jest w dalszej kolejności kierowana do psychiatry oraz seksuologa. W trakcie sesji psychiatrycznych specjalista wyklucza zaburzenia psychiczne takie jak np.: zespół Aspergera, schizofrenia czy osobowość mnoga, mogące prowadzić do zmiany percepcji tożsamości płciowej. Po uzyskaniu opinii psychiatry ostatnim etapem diagnozy są badania seksuologiczne, które są podstawą do rozpoczęcia leczenia hormonalnego poprzedzającego chirurgiczną korektę płci.