Na czym polega leczenie zaburzeń lękowych?


lęki kobietyZaburzenia lękowe obejmują szeroki wachlarz objawów i różnych form lęku. Leczenie tego typu zaburzeń może być wyjątkowo złożone i wymagające, ponieważ każdy przypadek może mieć odmienne podłoże oraz przebieg. Współcześnie stosuje się różnorodne metody terapeutyczne, które obejmują zarówno leczenie farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. 

Farmakoterapia jako wsparcie w leczeniu zaburzeń lękowych

Farmakoterapia często jest stosowana jako pierwszy etap leczenia osób z zaburzeniami lękowymi. Wykorzystuje się wówczas leki psychotropowe o udowodnionej skuteczności w redukcji objawów lęku. Wskazane jest jednak, aby farmakoterapia była tylko jednym z etapów kompleksowego leczenia, którego celem jest nie tylko złagodzenie objawów, ale także diagnozowanie ich przyczyn oraz opracowywanie sposobów radzenia sobie z lękami.

Wśród leków stosowanych w terapii zaburzeń lękowych najczęściej występują antydepresanty, takie jak inhibitory selektywne wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) czy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki te mają za zadanie regulować stężenie neurotransmiterów w mózgu i tym samym wpływać na nastrój pacjenta. W przypadku silnego lęku lub lęku napadowego stosuje się czasami leki z grupy benzodiazepin, które mają działanie uspokajające.

Psychoterapia – kluczowy element leczenia zaburzeń lękowych

Psychoterapia jest podstawowym elementem leczenia zaburzeń lękowych. Jej celem jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania lęku oraz nauka skutecznych strategii radzenia sobie z nim. Najbardziej efektywną metodą psychoterapii w leczeniu zaburzeń lękowych jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która koncentruje się na analizie przekonań i przemyśleń pacjenta oraz ich wpływie na zachowanie.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na pracy nad zmianą negatywnych schematów myślowych, które prowadzą do występowania objawów lękowych. Poza tym psychoterapeuta uczy pacjenta rozpoznawania sytuacji wywołujących lęk oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Implementacja nowych nawyków oraz strategii może znacznie poprawić samopoczucie osoby cierpiącej na zaburzenia lękowe.

Terapie uzupełniające w leczeniu zaburzeń lękowych

W leczeniu zaburzeń lękowych warto również zastosować terapie uzupełniające, które pomogą pacjentowi w radzeniu sobie z lękiem na co dzień. Przykłady takich terapii to techniki relaksacyjne, takie jak trening autogenny Shultza czy metoda Jacobsona, które pomagają w obniżeniu poziomu napięcia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Warto zwrócić uwagę również na terapię psychodynamiczną. Ta metoda zakłada, że lęk może być wynikiem nieuregulowanych emocji oraz konfliktów wewnętrznych, które odbijają się na pracy układu nerwowego i funkcjonowaniu organizmu jako całości.