Uzależnienie od seksu, pornografii, masturbacji, hiperseksualność, nimfomania, donżuanizm, kompulsywne zachowania seksualne to różne określenia dla tego samego problemu, jakim jest utrata kontroli nad zachowaniami, popędami i fantazjami seksualnymi. Prowadzi ona do dominacji potrzeb seksualnych nad innymi aspektami życia, czyli pracą, nauką, relacjami społecznymi, rodzinnymi, zdrowiem, pasjami, zainteresowaniami. 

Problem ten dotyka 3-6% populacji, 4 razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Jego rozpowszechnienie z dekady na dekadę ulegało wzrostowi. Badacze upatrują przyczyny w zmianach społecznych - seksualność przestała być tematem tabu, a tym samym zaczęto mówić o problemach z nią związanych oraz z rozpowszechnieniem i łatwą dostępnością do internetu. Dla osób uzależnionych od seksu internet ma dużo zalet: jest anonimowy dla użytkowników, istnieje łatwa dostępność do treści seksualnych oraz przystępność finansowa.

Mężczyźni najczęściej zgłaszają kompulsywną masturbację, nałogowe korzystanie z internetu, przygodne i płatne kontakty seksualne oraz zachowania parafilne (w tym pedofilne i zoofilne).

Kobiety natomiast prezentują nałogowe zaabsorbowanie fantazjami seksualnymi, zachowania uwodzące, prowadzące do wielu romansów oraz zachowania sadomasochistyczne.

Często z seksoholizmem współistnieją: uzależnienie od środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne oraz zaburzenia osobowości.

O rozpoznaniu seksoholizmu decyduje występowanie uporczywego wzorca opierającego się o niepowodzenie w kontrolowaniu impulsów, popędów i zachowań seksualnych (co najmniej 1 z 4 elementów) utrzymujący się minimum pół roku: 

  1. Centralnym punktem życia danej osoby staje się sfera seksualna (pojawiają się zaniedbywania obowiązków, zainteresowań, problemów zdrowotnych, rodzinnych, osobistych). 
  2. Nieudane próby kontrolowania lub ograniczania zachowań seksualnych. 
  3. Angażowanie się w powtarzające się zachowania seksualne mimo negatywnych konsekwencji (np. rozpad związku, choroby przenoszone drogą płciową, utrata pracy, rosnące zadłużenie itp.) 
  4. Angażowanie się w zachowania seksualne mimo braku satysfakcji. 

 

Patrick J. Carnes – amerykański lekarz specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących uzależnień, zwłaszcza uzależnienia seksualnego opracował test do wykrywania tego rodzaju uzależnienia – SAST (Sexual Addiction Screening Test). Składa się on z 25 punktów i pozwala ustalić, czy zachowanie badanej osoby ma charakter uzależnienia, czy jest po prostu przejawem intensywnego życia płciowego.

Z badań amerykańskich wynika, iż 97% dorosłych osób z hiperseksualnością było w dzieciństwie emocjonalnie wykorzystanych, 81% seksualnie wykorzystanych, 72% fizycznie wykorzystanych.

Seks dla pacjentów hiperseksualnych nie jest przyjemnością, jest czynnością przymusową. Często osoby uzależnione od seksu mają wysoki poziom lęku, czują się osamotnione i bezwartościowe, a czynności seksualne są jedynym znanym, szybkim sposobem rozładowania napięcia emocjonalnego. Osoby kompulsywnie masturbujące się mają problem z rozróżnieniem napięcia emocjonalnego i napięcia seksualnego.

Istnieje kilka hipotez dotyczących przyczyn hiperseksualności, w grę wchodzą czynniki psychologiczne, biologiczne (układ nagrody, czyli zmniejszenie aktywności brzusznego prążkowia w OUN), środowiskowe, medyczne (uszkodzenie płatów czołowych, ciał migdałowatych, zmiany w płatach skroniowych, faza maniakalna w chorobie afektywnej dwubiegunowej czy dysregulacja dopaminergiczna wywołana lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona).

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. Pomocna jest też farmakoterapia prowadząca do zmniejszenia libido, redukcji obsesyjnych myśli oraz redukcji napięcia emocjonalnego.

 

Ilona Siuda

 

Leave your comments
Post comment as a guest
0
terms and conditions.
Comments