Wysoko wrażliwe dziecko


dziecko przytulające się do matki

Zagadnienie wysoko wrażliwego dziecka jest stosunkowo nowe w psychologii dziecięcej. Otwiera całkiem nowe spojrzenie na małego człowieka i jego funkcjonowanie w wielu aspektach życia.

Zrozumienie mechanizmów rządzących owym wrodzonym temperamentem, pomaga wypracować odpowiednie podejście do wrażliwej małej istoty. Zapoznanie dziecka z własną wrażliwością, ułatwi mu samoakceptację i pomoże właściwie kierować własnym życiem.

Na wysoką wrażliwość składają się cztery cechy i każda z nich musi być obecna. Przyjrzyjmy się im dokładniej:

  • Głębokie przetwarzanie lub skłonność do refleksji - może przejawiać się w formie głębokich pytań zadawanych przez dziecko, używanie skomplikowanych słów, mądre poczucie humoru, trudności z podejmowanie decyzji oraz powolne adaptowanie się do nowych osób i sytuacji.
  • Łatwość ulegania przestymulowaniu - większa świadomość wszystkiego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz dziecka, głębsze przetwarzanie informacji, szybsze męczenie się, zarówno psychiczne jak i fizyczne, nadmierna reakcja na hałas, zimno, ciepło, niewygodę, zatłoczenie.
  • Reaktywność emocjonalna i empatia - czyli intensywniejsze odczuwanie. Dziecko z łatwością wybucha płaczem, czyta w myślach, jest perfekcjonistą lub silnie reaguje, gdy popełni błąd. Szybko zauważa cierpienie i stres innych ludzi. Bardziej od innych odczuwa pozytywne jak i negatywne doświadczenia.
  • Wyczulenie na subtelne bodźce - zauważanie najmniejszych nawet zmian w wyglądzie osób lub miejsc, intensywne odczuwanie „dziwnych zapachów”, bądź słyszenie ptaków, samolotów. Są one bardziej wyczulone na subtelne nawet gesty, ton głosu, szybkie spojrzenie.

Warto także wspomnieć, iż zdecydowana większość osób z takim temperamentem, często wcześniej, czy późnej trafia na terapię z powodu zaburzeń lękowo-depresyjnych. Przede wszystkim dlatego, że czują się inni, nie zrozumiani, dziwni. Nie rozumieją, dlaczego nie radzą sobie, mimo wielkich zasobów jakie posiadają oraz dlaczego tak szybko czują się przeciążeni.

Wczesna interwencja terapeutyczna u wysoko wrażliwych dzieci wskaże, jak właściwie mówić do takich dzieci, jak reagować na ich porażki i nauczyć ich radzenia sobie z emocjami. Warto o tym pamiętać, gdyż każde trudne doświadczenie bez właściwego postępowania i pomocy może odbić na nich swój ślad.

Michalina Bystrońska