Ilona Siuda


Ilona Siuda

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W listopadzie 2007 r. po zakończeniu 5-cio letniego szkolenia specjalistycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Praktykuje od 20 lat, posiada doświadczenie zawodowe w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. Pracowała w wielu poradniach psychiatrycznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychotycznymi.

W listopadzie 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie seksuologii.

Obecnie pracuje w Poradni zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia w Łodzi oraz w PZP przy CSK UM w Łodzi.