Jacek Buczyński


Jacek Buczyński

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył psychologię, psychologię doradztwa zawodowego i organizacji.
Absolwent studiów doktoranckich – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Obronił pracę doktorską z zakresu psychologii klinicznej w 2003 r. Posiada w tym zakresie duży dorobek naukowy. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i dziecięcej.
Pracuje na uczelniach wyższych od 2002 r.
Prowadzi pomoc psychologiczną w zakresie: zaburzeń zachowania i emocji, depresji, problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, rozwiązywania konfliktów w grupie, adaptacji do nowego środowiska społecznego. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się pomocą psychologiczną w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży.
Swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe rozwija poprzez udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i studiach podyplomowych.