Marta Cieplucha


Marta Cieplucha

Od ponad 20 lat zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy psychologicznej rodzicom, dzieciom i młodzieży w obszarze zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, lękowych, depresji, trudności szkolnych i innych.

Psycholog (Uniwersytet Łódzki - specjalność psychologia wychowawcza i rodziny), socjoterapeuta, doradca zawodowy. Obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego prowadzącego do uzyskania tytułu Terapeuty Krótkoterminowego oraz certyfikatu w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT.

Realizator Szkoły dla Rodziców oraz metody „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!”.

Pracuje w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, opierając się także na założeniach Porozumienia bez Przemocy, rodzicielstwa, bliskości oraz z wykorzystaniem treningu uważności.