Monika Ciechomska


Monika Ciechomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna.

Obecnie poszerzam swoją wiedzę w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (czteroletnie studia podyplomowe). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Skończyłam roczny kurs psychoterapii dzieci i młodzieży organizowany przez poradnię „Poza Schematami” przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi .

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddziale Onkologii i Hematologii dzieci i młodzieży przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ŚDS dla osób chorych psychicznie, Fundacji „Gajusz”, Fundacji „ Kolorowy Świat”, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz pracą terapeutyczną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, doświadczającymi kryzysu, w trudnej sytuacji życiowej, z zaburzeniami zachowania, zburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami rozwojowymi itp.

Biorę udział w szkoleniach, konferencjach, na których ciągle aktualizuję swoją wiedzę.

Moją pracę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji.