Monika Tołstow-Poterała


Monika Tołstow-Poterała

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które posiada rekomendacje Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia w Warszawie oraz warsztaty doszkalające w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Szkole Terapii Psychosomatycznej, Instytutucie Psychologii Zdrowia, a także szkolenia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Swoje długoletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam współpracując z następującymi placówkami: NZOZ MKK Trimed, II Miejski Szpital im. Rydygiera w Łodzi, Centrum Medyczne Po Moc, Fundacja CPK w Łodzi, Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi, Ośrodek Leczenia Nerwic i Depresji Tromedic w Łodzi, a także z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Łodzi.

Od lat wspieram pacjentów i ich rodziny na oddziałach onkohematologicznych w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickej w Łodzi, obecnie pracuję również w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Synapsis w Łodzi.

Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Regularnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, a pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pracuję głównie w nurcie terapii Ericksonowskiej z wykorzystaniem elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i EMDR.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, terapię rodzinną i terapię par. Obszar mojej pracy terapeutycznej to zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, depresja, trudności w relacjach międzyludzkich, trudności w podejmowaniu decyzji życiowych. Ważną częścią mojej pracy jest również obszar kryzysów życiowych oraz praca z osobami przewlekle chorymi i wsparcie w żałobie.