Agnieszka Pawlak

W Centrum Medycznym PSYCHE przyjmuje dorosłych pacjentów. W pracy oprócz stosowania farmakoterapii zwraca uwagę na wsparcie psychologiczne i psychoterapię – jeśli są wskazania, zaleca pacjentom konsultację psychologiczną.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) trwa 60 min. Koszt 180 zł.
Kolejna wizyta trwa 30 min. Koszt 160 zł.