Bartłomiej Janas

Swoje doświadczenie jako psychiatra łączy z pracą psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Jako psychoterapeuta pracuje zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. Specjalizuje się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. 

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 60 min. Koszt 180 zł.
Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 30 min. Koszt 160 zł.
Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dorosłych trwa 60 min. Koszt 180 zł. Kolejna wizyta dla dorosłych trwa 30 min. Koszt 160 zł.


This doctor speaks English. The first visit (diagnostic consultation) for children and adolescents lasts 60 min. Cost 250 zł.
Next visit for children and adolescents lasts 30 min. Cost 200 zł.
The first visit (diagnostic consultation) for adults lasts 60 min. Cost 200 zł.
Next visit for adults lasts 30 min. Cost 180 zł.