tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Przez wiele lat byłą pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Przez większość swojej kariery zawodowej pełniła obowiązki ordynatora Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy oraz psychiatra dorosłych.

Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 60 min. Koszt 230 zł.

Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 30 min. Koszt 160 zł.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dorosłych trwa 60 min. Koszt 180 zł.

Kolejna wizyta dla dorosłych trwa 30 min. Koszt 160 zł.