Grażyna Marcjanik

Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi) oraz z ich rodzinami. 

Pracowała w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. 

Od wielu lat pracuje w Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Centralnym Szpitalu Klinicznego UM.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 160 zł
Sesja terapii rodzin lub par trwa 50 min. Koszt 180 zł