Kamila Wojtczak

Ukończyła kurs terapii systemowej Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy

Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 90 min. Koszt 250 zł.
Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 45 min. Koszt 180 zł.