tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Ukończyła kurs terapii systemowej Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy

Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 60 min. Koszt 230 zł.

Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 30-45 min. Koszt 160 zł.