Katarzyna Pycio


W roku 2009 ukończyła całościowy kurs Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując kwalifikacje psychoterapeuty. Ponadto w 2014 roku ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wiedzę tę wykorzystuje głównie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi.

Przez 14 lat pracowała w szpitalu psychiatrycznym im. dr. J. Babińskiego w Łodzi. Początkowo była lekarzem w oddziałach dla dorosłych, zaś ostatnie 6 lat w oddziale psychiatrii dziecięcej. Przez 2 lata pracowała w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży. Poza bogatym doświadczeniem w zakresie psychiatrii, pracuje również jako psychoterapeuta. Również w trakcie spotkań lekarskich wykorzystuje wiedzę psychoterapeutyczną. 

Od 2012 prowadzi prywatną Centrum Medyczne PSYCHE w Łodzi, gdzie pełnię funkcję lekarza specjalisty oraz kierownika poradni. 

Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dzieci i młodzieży trwa 60 min. Koszt 250 zł.
Kolejna wizyta dla dzieci i młodzieży trwa 30-45 min. Koszt 180 zł.
Pierwsza wizyta (konsultacja diagnostyczna) dla dorosłych trwa 45 min. Koszt 200 zł.
Kolejna wizyta dla dorosłych trwa 30 min. Koszt 180 zł.