Monika Tołstow-poterała


Ukończyła specjalistyczne szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w nurcie terapii Ericksonowskiej, z wykorzystaniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz EMDR. Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji.

Obszar pracy:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia afektywne
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzenia odżywiania
  • sytuacje kryzysów życiowych, straty bliskiej osoby, żałoby
  • praca z osobami przewlekle chorymi
  • trudności w relacjach międzyludzkich

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 160 zł.

Sesja terapii par trwa 50 min. Koszt 180 zł.

Sesja terapii rodzinnej trwa 50 min. Koszt 180 zł.