Sławomir Makowski


Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej oraz w terapii rodzin i par. 

Od ponad 20 lat pracuje jako psychoterapeuta w Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży CSK w Łodzi. 

Pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi: problemami nerwicowymi, osobowościowymi, depresyjnymi, zaburzeniami zachowania i odżywiania. 

Prowadzi również psychoterapię rozwojową.

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Koszt 140 zł
Sesja terapii rodzin lub par trwa 50 min. Koszt 170 zł