Paulina Sasin


Paulina  SasinPsycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jest to kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Od siedmiu lat pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Łodzi, obecnie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Doświadczenie kliniczne zdobywała również w Poradniach Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią indywidualną oraz poradnictwem i wsparciem psychologicznym.

Pracuje głównie z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, a także doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych czy problemów w relacjach interpersonalnych.
Oferuje diagnostykę psychologiczną (diagnoza osobowości, funkcjonowania poznawczego, intelektualnego) oraz psychoterapię indywidualną.

Terapeutycznie pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.