Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Łódź

Psychoterapia psychodynamiczna

Podstawowym celem terapii psychodynamicznej jest zmiana właściwości wewnętrznych jednostki. Poprawa samopoczucia, ustąpienie objawów, zmiana funkcjonowania jednostki następuje dzięki:

  • uwolnieniu tłumionych uczuć,
  • wglądowi, czyli uświadomieniu sobie prawdziwych potrzeb, pragnień, fantazji,
  • poznanie swoich tłumionych impulsów i zaspokajaniu ich w kontrolowany świadomie, bardziej dojrzały, sposób.

Terapia psychodynamiczna wywołuje trwałe zmiany w wewnętrznych strukturach osobowości pacjenta. Polega na wspólnej (wraz z psychoterapeutą) analizie doświadczeń życiowych pacjenta.
Leczenie to jest metodą długoterminową, wymagającą regularności i systematyczności.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna oparta jest na założeniu, że zaburzenia psychiczne są wyuczonymi schematami zachowania a leczenie to zmiana tych zachowań. 

Celem terapii jest wytworzenie akceptowalnych i przystosowawczych reakcji na bodźce, uczenie się nowych zachowań, zidentyfikowanie irracjonalnych przekonań, schematów poznawczych i zastąpienie ich racjonalnymi, zmiana doświadczanych dysfunkcjonalnych emocji.

Ustrukturalizowana forma terapii, ograniczona w czasie, zorientowana na cel, skoncentrowana na problemie pacjenta, polega na zmianie dysfunkcjonalnego sposobu myślenia i oceny zdarzeń (nieracjonalne założenia, błędne przekonania o sobie, świecie i innych, będące źródłem cierpienia) oraz zmianie nieadaptacyjnych zachowań, oparta na współpracy i zaangażowaniu pacjenta w proces leczenia.

 Psychoterapia humanistyczna

Celem psychoterapii jest refleksja, zrozumienie życia, odnalezienie osobistych sposobów konfronto- wania się z życiowymi wyzwaniami. W terapii ważne są aktualne przeżycia pacjenta hamujące jego rozwój lub utrudniające mu osiągnięcie celów życiowych. 

W naszej poradni prowadzona jest terapia Gestalt.

Psychoterapia Gestalt zakłada koncentrację na teraźniejszości oraz doznaniach płynących ze zmysłów. Kierunek zmiany zależy od klienta, ponieważ to on jest ekspertem od samego siebie.

Terapeuta towarzyszy klientowi w odkrywaniu jego potencjału oraz odkrywaniu własnych potrzeb i ich wyrażaniu.

Psychoterapia Gestalt oprócz rozmowy wprowadza elementy psychodramy, analizy snów, pracy z ciałem oraz metafory i bajki.