Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Łódź

Psychoterapia indywidualna, w przeciwieństwie do terapii grupowej, odbywa się w formie spotkań wyłącznie z psychoterapeutą. Pierwsza rozmowa ze specjalistą z Centrum Medycznego PSYCHE prowadzi do wstępnego określenia problemów emocjonalnych i ewentualnych chorób oraz dobrania sposobów oddziaływania psychoterapeutycznego. Psychoterapeuta określa cele i priorytety terapii oraz – w zależności od potrzeb pacjenta – może zalecić regularne lub sporadyczne spotkania (w formie kontroli stanu zdrowia pacjenta).


Konsultacje odbywają się w naszym gabinecie psychoterapeutycznym. W ich trakcie psychoterapeuta słucha opowieści pacjenta o jego przeżyciach i rozterkach, dopytując m.in. o życie rodzinne i zawodowe. W trakcie rozmowy terapeuta poszukuje wraz z pacjentem sposobów radzenia sobie z danym problemem. Po określeniu przyczyny dyskomfortu psychicznego, w zależności od jej rodzaju, może on zalecić również wizytę m.in. u psychologa rodzinnego czy seksuologa.


Podczas pracy z pacjentem nasi specjaliści korzystają ze sprawdzonych rodzajów prowadzenia psychoterapii indywidualnej:

  • psychodynamicznej,
  • poznawczo-behawioralnej,
  • humanistycznej.

Psychoterapia psychodynamiczna


Podstawowym celem indywidualnej terapii psychodynamicznej jest zmiana właściwości wewnętrznych pacjenta. Poprawa jego samopoczucia oraz ustąpienie objawów mogą nastąpić dzięki:

  • uwolnieniu tłumionych uczuć,
  • wglądowi, czyli uświadomieniu sobie prawdziwych potrzeb, pragnień, fantazji,
  • poznaniu tłumionych impulsów i zaspokajaniu ich w kontrolowany świadomie, bardziej dojrzały sposób.


Terapia psychodynamiczna ma wywołać trwałe, pozytywne zmiany w wewnętrznych strukturach osobowości pacjenta. Podczas spotkań analizowane są: doświadczenia życiowe, emocje i reakcje klienta.
Leczenie to jest metodą długoterminową, wymagającą regularności i systematyczności.

Terapia poznawczo-behawioralna


Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest oparta na założeniu, że zaburzenia psychiczne są wyuczonymi schematami. Leczenie w tym przypadku skupia się na zmianie tych schematów.


Celem terapii jest:

  • wytworzenie akceptowalnych i przystosowawczych reakcji na bodźce,
  • uczenie się nowych zachowań,
  • zidentyfikowanie irracjonalnych przekonań, schematów poznawczych i zastąpienie ich schematami racjonalnymi,
  • zmiana doświadczanych dysfunkcjonalnych emocji.


Psychoterapia poznawczo-behawioralna to ustrukturyzowana forma terapii: jest ograniczona w czasie, zorientowana na cel i skoncentrowana na problemie pacjenta. Polega na zmianie dysfunkcjonalnego sposobu myślenia i oceny zdarzeń (nieracjonalne założenia, błędne przekonania o sobie, świecie i innych – będące również źródłem cierpienia najbliższych) oraz zmianie nieadaptacyjnych zachowań. Jest oparta na współpracy i zaangażowaniu pacjenta w proces leczenia.

Psychoterapia humanistyczna


Celem psychoterapii humanistycznej jest refleksja, zrozumienie życia i odnalezienie osobistych sposobów konfrontowania się z życiowymi wyzwaniami. W terapii ważne są aktualne przeżycia pacjenta hamujące jego rozwój lub utrudniające mu osiąganie wyznaczonych celów.