tel1a42 234 33 00

42 208 06 99

tel2a501 210 088 

Terapia rodzinna Terapia par

Rodzina to otwarty system psychospołeczny. Składa się z poszczególnych członków rodziny pozostających ze sobą w interakcji podczas wspólnego życia.

Terapia systemowa (rodzinna): 

  • jest wskazana zwłaszcza, gdy objaw pojawia się u dziecka /nastolatka lub młodszego dziecka/,
  • jest metodą leczenia z wyboru, gdy objaw pojawia się u dziecka,
  • jest metodą leczenia stosowaną w przypadku osób nastoletnich bądź młodszych dzieci,
  • jest metodą leczenia stosowaną w przypadku, gdy problem dotyczy nastoletniego lub młodszego dziecka.

Na pierwszą konsultację zapraszamy wszystkich, wspólnie zamieszkujących członków rodziny.

Terapia systemowa wychodzi z założenia, że rodzina to otwarty system psychospołeczny, składający się z osób pozostających ze sobą w interakcji podczas wspólnego życia.

Zakłada, że zachowanie człowieka może być rozumiane tylko w kontekście środowiska społecznego w jakim aktualnie żyje, tylko w kontekście systemu, którego jest częścią.

System to zbiór osób pozostających we wzajemnych relacjach. Relacje między elementami systemu stanowią o jego naturze i specyfice.

Przedmiotem zmiany w terapii rodzinnej są właściwości systemu rodzinnego:

  • zmiana wzorców komunikowania się,
  • zmiana w zakresie reakcji emocjonalnych,
  • zmiana struktury rodziny,
  • zmiana zasad regulujących funkcjonowanie rodziny.